ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
13 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศนักเรียนเก่า
ชุดนักเรียน ฝ่ายปฐมนิเทศ
12 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ชุดนักเรียน ฝ่ายปฐมนิเทศ
10 เม.ย. 58 ถึง 03 พ.ค. 58 ปิดเทอมใหญ่
08 เม.ย. 58 สอบเลือกห้อง นักเรียนใหม่
30 มี.ค. 58 ถึง 08 เม.ย. 58 งานรับสมัครนักเรียนใหม่

18 มี.ค. 58 วันปัจฉิม ม.6

16 มี.ค. 58 ถึง 18 ก.พ. 58 สัปดาห์สอบแก้

15 มี.ค. 58 งานวิชาการตาดีกา

14 มี.ค. 58 คอตัมอัลกุรอาน นักเรียน ม.6
ชุดเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการศาสนา
09 มี.ค. 58 ถึง 12 มี.ค. 58 สอบปลายภาคฝ่ายประถม

28 ก.พ. 58 ถึง 10 มี.ค. 58 สัปดาห์สอบปลายภาค

ฝ่ายวิชาการ/วัดผล
21 ก.พ. 58 ถึง 22 ก.พ. 58 ฟุตซอลตาดีกา

สนามฟุตซอลโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ฝ่ายกิจกรรม
04 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 สอบปลายภาค ประถมศึกษา ภาคเรียนที่2/2556
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ศ.ว.
01 มี.ค. 57 ถึง 09 มี.ค. 57 สอบปลายภาคสามัญ-ศาสนา ภาคเรียนที่2/2556
25 ก.พ. 57 สอบ I-Net ม.3, ม.6
01 ก.พ. 57 ถึง 02 ก.พ. 57 สอบ o-net ม.3
09 ม.ค. 57 สอบ pre-Onet ม.3, ม.6
09 ม.ค. 57 กิจกรรมวันเด็กระดับอนุบาล-ประถม 2557
07 ม.ค. 57 ถึง 08 ม.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่2/2556
04 มิ.ย. 56 รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 2,3

วิทยาลัยเทคนิคยะลา/ชุดฝึก
03 มิ.ย. 56 สมัครและคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

วิทยาลัยเทคนิคยะลา/ชุดพละ
01 มิ.ย. 56 ฝึกทบทวนนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1,2,3

โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
01 มิ.ย. 56 ถึง 02 มิ.ย. 56 มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดอำเภอรามัน

โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
01 เม.ย. 56 ถึง 03 เม.ย. 56 รับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ฝ่ายงานรับสมัคร
25 มี.ค. 56 ถึง 29 มี.ค. 56 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนหญิง ม.5

กระบี่/เหมาะสม ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
18 มี.ค. 56 ถึง 24 มี.ค. 56 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนหญิง ม.3

กรุงเทพฯ/เหมาะสม ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
25 ก.พ. 56 ถึง 05 มี.ค. 56 สอบปลายภาควิชาสามัญ

โรงเรียนศรีฟารีดา/เรียบร้อย ฝ่ายวิชาการสามัญ
17 ก.พ. 56 ถึง 18 ก.พ. 56 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนหญิง ม.3

สตูล/เรียบร้อย ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
14 ก.พ. 56 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชาย ม.6

โรงเรียนศรีฟารีดา/ตามธรรมเนียม โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
14 ก.พ. 56 ถึง 16 ก.พ. 56 นรด. ปี 2 ออกค่าย

ค่ายอิงคยุทธฯ ปัตตานี/ชุด นรด. หน่วยฝึก นรด. ปัตตานี
13 ก.พ. 56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียนอนุบาล 3 และประถม1-2
ทัศนศึกษานอกสถานที่
จ.สงขลา/เรียบร้อย โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
11 ก.พ. 56 งานวันโรงเรียนเอกชน จ.ยะลา

โรงเรียนผดุงประชาฯ/เน้นชุดสีส้ม สช. ยะลา
10 ก.พ. 56 ถึง 11 ก.พ. 56 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชาย ม.3

สตูล/ตามกาลเทศะ ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
08 ก.พ. 56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียนอนุบาล 1 และอนุบาล 2
ทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนอนุบาล 1 และ 2
แต่งการเรียนร้อย/TK park โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
06 ก.พ. 56 ถึง 14 ม.ค. 56 สอบปลายภาควิชาศาสนา

โรงเรียนศรีฟารีดา/เรียบร้อย ฝ่ายวิชาการศาสนา
04 ก.พ. 56 ถึง 08 ก.พ. 56 สอบนักเรียนอนุบาล-ประถม

โรงเรียนศรีฟารีดา/เรียบร้อย ฝ่ายวิชาการแผนกอนุบาล-ประถม
02 ก.พ. 56 ถึง 03 ม.ค. 56 สอบโอเน็ตนักเรียน ม.3
นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนในความรับผิดชอบของ สช. รามัน พร้อมกันที่ศูนย์สอบโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา/แต่งการเรียบร้อยตามแบบยูนิฟอร์มของแต่ละโรงเรียน สทศ.
29 ม.ค. 56 ถึง 02 ม.ค. 56 ฝึก นรด. ปี3

ค่ายอิงยุทธฯ ปัตตานี/ชุด นรด. หน่วยฝึก นรด. ปัตตานี