รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
376 ถ.ยะลา-โกตา   ตำบลโกตาบารู  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 95140
เบอร์โทรศัพท์ 073203444 เบอร์แฟกส์ 073203443
Email : srifa61@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :