ติดต่อเรา
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
376 ถ.ยะลา-โกตา   ตำบลโกตาบารู  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 95140
เบอร์โทรศัพท์ 073203444
Email : turakansrifa@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน