กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายมุหามะ ซามะเฮง

นางสาวสือน๊ะ มะมิง

นางสาวคอลีเย๊าะ มะดือเร๊ะ