ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการกลไกท้องถิ่นจัดการตนเองด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าใจ เข้าถึง เพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กท้อง
โครงการกลไกท้องถิ่นจัดการตนเองด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กิจกรรมเสวนาและถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ
"เข้าใจ เข้าถึง เพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหา เด็กท้องก่อนวัยอันควร"
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 11 กันยายน 2560  ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,10:45   อ่าน 209 ครั้ง